Chicago poker poäng


chicago poker poäng

4 ReasonsDMM CFD4 7 7, cFD, lINE, cFD, cFD, beginners Guide, fAX (ID).
Det är alltså spelaren som sitter närmast dealern som har förtur på en Chicago.
Lyckas någon annan vinna ett stick får spelaren minus 15 poäng.
Men för att börja nedräkningen måste man först få minst en träff i fördubblingssektorn.
Den som får flest poäng vinner.Utspel: När alla spelare gjort de tre bytena spelar man en stickspelsrunda med de fem kort man har på hand.När en spelare vill ta ut sin Chicago och denne kommer att gå vid vunnen Chicago, kan en annan spelare närmare dealern (förhand) säga Chicago och har då förtur.Spelaren till vänster set bonus 2 dofus om given (given roterar medurs efter varje spelomgång) börjar lägga ut ett av de fem korten denne har på handen.Har man ropat chicago lägger man första kortet i utspelet, oavsett vems tur i turordningen det egentligen.En träff i cirkeln innanför ger 25 poäng.Spelar man 2 mot 2 i lag så är poängsumman i stället 501.Alla deltagare har 3 pilar var som kastas mot tavlan från ett avstånd av 2,5 meter.Känner ni till några varianter?Poäng, utspel 2 poäng det vill säga den spelare som tar sista sticket i utspelet.Chicago är ett stickspel influerat av oligtvis uppfanns denna variant av Chicago i Sverige på 1980-talet.Den som lyckas ta sista sticket får 2 poäng.Träff i mitten ger 50 poäng.
Alla börjar med 301 poäng.
Spelet måste även sluta med en dubbelpoängare.
I den inre cirkeln får man 3 gånger åsatt poängantal.
Färgstege 11 poäng, funds deposited electronically royal Flush 20 p eller så vinner spelaren spelet.Under dessa tre byten får man byta hur många av korten som helst.Den spelare som först uppnår över 53 poäng (samt tagit sin chicago ) vinner spelet.Org använt oss.I det svarta ytterfältet får pilarna dubbelt mot angiven poäng.Stege 4 poäng, färg 5 poäng, kåk 6 poäng, fyrtal ger 8 poäng (eller så kan denne kan även välja att nollställa övriga spelares poäng).En annan variant illustreras i figuren.Chicago, chicago ger 15 poäng eller minus 15 poäng.Dessa regler är de vi på spelregler.Ingen spelare får inga poäng för handen när någon har utropat chicago.Väljer man att bara byta ut ett kort kan man få se ett öppet och antingen ta det eller få ett nytt stängt kort.Spelets gång, varje spelare får fem kort var och får sedan göra tre byten för att försöka få en så stark hand som möjligt.Poängantalet beror på inom vilken trekant man träffar.Hjärter är högst i chicago, sedan kommer Spader, Ruter och till sist klöver.På detta sätt kan man alltså hindra en annan spelare att gå ut och själv ta minuspoäng.
Tavlans mittpunkt är 1,73 ovan golvet.
Utspel på en 2:a 5 poäng, par 1 poäng, två par   2 poäng, triss   3 poäng.

Sitemap